Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 2 - 2019

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 2 Data zajęć Tematyka zajeć
Tydzień 1 04.05.2019 Rozpoczęcie nauki w Termie 2
Normalne lekcje
05.05.2019 Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
Tydzień 2 11.05.2019 Obchody Dnia Matki
Normalne lekcje
Tydzień 3 18.05.2019 Normalne lekcje
Tydzień 4 25.05.2019 Normalne lekcje
Tydzień 5 01.06.2019 Obchody Dnia Dziecka
Normalne lekcje
Tydzień 6 08.06.2019 Normalne lekcje
Tydzień 7 15.06.2019 Normalne lekcje
Tydzień 8 22.06.2019 Normalne lekcje
Tydzień 9 29.06.2019 Normalne lekcje
Tydzień 10 06.07.2019 Koncert "Dzieci Dzieciom"
Zakończenie nauki w Termie 2
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook