Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 2 - 2018

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 2 Data zajęć Tematyka zajeć
05.05.2018 Rozpoczęcie nauki w Termie 2
Normalne lekcje
12.05.2018 Dzień Matki
Lekcje skrócone
19.05.2018 Normalne lekcje
26.05.2018 Normalne lekcje
02.06.2018 Normalne lekcje
Wycieczka do SCITECH
09.06.2018 Normalne lekcje
16.06.2018 Normalne lekcje
23.06.2018 Skrócone lekcje
30.06.2018 Zakończenie nauki w Termie 2
Lekcje skrócone
Koncert "Dzieci Dzieciom"
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook