Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 3 - 2019

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 3 Data zajęć Tematyka zajeć
Tydzień 1 27.07.2019 Rozpoczęcie nauki w Termie 3
Normalne lekcje
Tydzień 2 03.08.2019 Normalne lekcje
Tydzień 3 10.08.2019 Normalne lekcje
Tydzień 4 17.08.2019 Normalne lekcje
Tydzień 5 24.08.2019 Normalne lekcje
Tydzień 6 31.08.2019 Obchody Dnia Ojca
Normalne lekcje
Tydzień 7 07.09.2019 Normalne lekcje
Tydzień 8 14.09.2019 Normalne lekcje
Tydzień 9 21.09.2019 Normalne lekcje
Tydzień 10 28.09.2019 Normalne lekcje
Zakończenie nauki w Termie 3
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook