Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 3 - 2018

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 3 Data zajęć Tematyka zajeć
21.07.2018 Rozpoczęcie nauki w Termie 3
28.07.2018 Normalne lekcje
04.08.2018 Normalne lekcje
11.08.2018 Normalne lekcje
18.08.2018 Normalne lekcje
25.08.2018 Normalne lekcje
01.09.2018 Dzień Ojca
Lekcje skrócone
08.09.2018 Normalne lekcje
15.09.2018 Normalne lekcje
22.09.2018 Zakończenie nauki w Termie 3
Lekcje skrócone
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook