Plan zajęć Polskiej Szkoły
Term 4 - 2018

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych moga ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 4 Data zajęć Tematyka zajeć
13.10.2018 Rozpoczęcie nauki w Termie 4.
Obchody Dnia Nauczyciela
20.10.2018 Normalne lekcje
27.10.2018 Normalne lekcje
03.11.2018 Normalne lekcje
10.11.2018 Normalne lekcje
17.11.2018 Normalne lekcje
24.11.2018 Normalne lekcje
01.12.2018 Normalne lekcje
08.12.2018 Zakończenie nauki w Termie 4.
Koniec Roku Szkolnego 2018.
Rozdanie świadectw.
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook