OPŁATA ZA NAUKĘ DZIECI

Opłata za term Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko
$120 $100 $80
Roczna opłata administracyjna $20 (od rodziny)
** Po wpisaniu dziecka na listę obecności, rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat szkolnych. Tylko w przypadku oficjalnego wypisania dziecka ze szkoły, rodzice będą zwolnieni
z dalszych opłat.

OPŁATA ZA NAUKĘ DOROSŁYCH

Opłata za term $270
Roczna opłata administracyjna $20

Opłaty prosimy uiszczać na nasze konto bankowe

Bank: ANZ
BSB: 016-370
Numer konta: 340922108
Nazwa: Polish Ethnic School Inc.

Prosimy o jak najszybsze uiszczanie należności, gdyż są one głównym źródłem utrzymania naszej szkoły.
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0 449 866 975

Linki

Facebook