Plan zajęć Polskiej Szkoły Sobotniej im. Adama Mickiewicza
Term 1 - 2021

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term I Data zajęć Tematyka zajęć
Tydzień 1 06.02.2021

Początek roku szkolnego 
Zapisy do szkoły 

Tydzień 2 13.02.2021 Zajęcia dydaktyczne
Tydzień 3 20.02.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 4 27.02.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 5 06.03.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 6 13.03.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 7 20.03.2021

Zajęcia dydaktyczne 
Konkurs Pisanek

Tydzień 8 27.03.2021

Święcenie pokarmów 
Zakończenie okresu I

Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0434 377 805

Linki

Facebook