Plan zajęć Polskiej Szkoły Sobotniej
Term 2 - 2021

Podane poniżej tematy bloków zajęciowych mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Dostosowujemy program do tempa uczenia się naszych uczniów.

Term 2 Data zajęć Tematyka zajęć
Tydzień 1 24.04.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 2 01.05.2021 Zajęcia dydaktyczne
Święto Konstytucji 3 Maja
Tydzień 3 08.05.2021 Zajęcia dydaktyczne
Dzień Matki 
Tydzień 4 15.05.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 5 22.05.2021 Zajęcia dydaktyczne
Tydzień 6 29.05.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Dzień Dziecka 
Tydzień 7 05.06.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 8 12.06.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 9 19.06.2021 Zajęcia dydaktyczne 
Tydzień 10 26.07.2021 Zajęcia dydaktyczne
Zakończenie nauki - Term 2
Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0434 377 805

Linki

Facebook