FORMS and DOCUMENTS
FORMULARZE I DOKUMENTY

ENGLISH POLSKIE
** Information about PDF's...................................

The table above includes several documents, including an enrolment form, a declaration of consent to the publication of your child's image and a discharge form. These forms can be filled out online or printed, before being sent to the school email address or delivered in person to the school.

** Informacje o dokumentach w formie PDF......

W tabeli powyżej znajdują się zestawy dokumentów m.in. formularz wpisowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka czy formularz wypisania ucznia ze szkoły. Formularze można pobrać: wypełnić elektronicznie lub wydrukować i wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać na szkolny adres email lub dostarczyć osobiście do szkoły.


Adres

33 Eight Avenue, Maylands
WA 6051

Kontakt ze szkołą

Email:
contact@polska-szkola.com.au
Telefon:
0434 377 805

Linki

Facebook